top of page

O projekcie

Projekt “PATYNA” narodził się z potrzeby poznania procesu powstawania kostiumu teatralnego od strony technicznej z wykorzystaniem unikatowych umiejętności rzemieślników prowadzących pracownie teatralne takie jak pracownia szewska, krawiecka czy malarska. W tych miejscach wykonywane są na podstawie projektów i we współpracy z kostiumografami i scenografami elementy tworzące wizualną część przedstawienia. Kiedyś tętniące życiem i pracą przestrzenie dzisiaj powoli zamykane są na rzecz mniej kosztownych i szybszych rozwiązań, a techniki przekazywane wcześniej podczas praktycznych zajęć następcom zostają zapomniane przez brak świadomości o ich unikatowości. 


Patynowanie kostiumu to proces wymagający łączenia ze sobą wielu różnych technik, przede wszystkim malarskich, których można nauczyć się tylko poprzez praktykę. Jest to proces oparty na poszukiwaniu nowych metod, narzędzi i rozwiązań uwzględniających tkaninę, na której ma powstać zniszczenie oraz pożądany efekt końcowy. Nie ma możliwości osiągnięcia założonego wyglądu tkaniny bez przejścia procesu patynowania od początku do końca oraz stałego rozwijania próbnika różnych materiałów i tkanin, gdyż każda z nich ma inne właściwości oraz składy, a co za tym idzie, różną reakcję na czynniki zewnętrzne. 


Projekt “PATYNA” to próba uchwycenia i opisania procesu patynowania, ale co ważniejsze zaproszenie do poznawania ukrytego za sceną teatralną świata artystów rzemieślników i pracowników, których wiedza i umiejętności umożliwiają twórcom przeniesienie światów rodzących się w ich wyobraźni na deski teatru.

Projekt zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

bottom of page